Vielse

Hvis man ønsker at blive gift i Fredens Kirke, skal man henvende sig til kirkekontoret og aftale en dato for vielsen.

For at blive viet skal man desuden have lavet en prøvelsesattest hos kommunen. Prøvelsesattesten må max. være 4 mdr. gammel på vielsesdatoen og skal afleveres til kirkekontoret i god tid før vielsen. 

Der skal vælges 2 vielsesvidner, hvis navne og adresser også skal afleveres til kirkekontoret. 

Man skal også have en samtale med den præst, som skal forestå vielsen, her aftaler man bl.a. hvilke salmer, der skal synges i kirken. 

 

Nedenfor ses en liste med salmer, der ofte bruges ved vielser, den på ingen måde bindende, men kan evt. bruges som inspiration.

Salmer til bryllup