Salmer til begravelse

Naturligvis kan også mange andre salmer fra salmebogen bruges.

www.dendanskesalmebogonline.dk - På denne hjemmeside kan man se hele salmen og samtidig høre melodien.

NR

TITEL

3

Lovsynger Herren

12

Min sjæl du Herren love

14

Tænk, at livet koster livet

15

Op, al den ting, som Gud har gjort

26

Nærmere Gud, til dig

31

Til himlene rækker din miskundhed

33

Han, som har hjulpet hidindtil

36

Befal du dine veje

38

På alle dine veje

41

Lille Guds barn, hvad skader dig

46

Sorrig og glæde de vandre til hobe

48

Uforsagt hvordan min lykke

49

Ingen er så tryg i fare

50

Under dine vingers skygge

52

Du Herre Krist

78

Blomstre som en rosengård

114

Hjerte, løft din glædes vinger

117

En rose så jeg skyde

121

Dejlig er jorden

122

Den yndigste rose er funden

129

Julebudet til dem, der bygge

192

Hil dig frelser og forsoner

216

Der venter bag langfredags nat

217

Min Jesus, lad mit hjerte få

218

Krist stod op af døde

220

I dødens bånd vor frelser lå

224

Stat op, min sjæl, i morgengry

234

Som forårssolen morgenrød

236

Påskeblomst, hvad vil du her

241

Tag det sorte kors fra graven

289

Nu bede vi den Helligånd

321

O, kristelighed

336

Vor Gud han er så fast en borg

366

Nogen må våge i verdens nat

375

Alt står i Guds Faderhånd

402

Den signede dag med fryd vi ser

435

Aleneste Gud i Himmerig

496

Af dybsens nød

527

Når syn og hørelse forgår

536

Udrust dig helt fra Golgata

538

At sige verden ret farvel

541

Vær du mig nær

549

Vi takker dig for livet

550

Nu er livet gemt hos Gud

552

Nu har du taget fra os

555

Jeg ved et evigt Himmerig

557

Her vil ties, her vil bies

561

Jeg kender et land / O, dejlige land

571

Den store hvide flok

575

Din fred skal aldrig vige

612

Den store mester kommer

659

Nu åbner savnet sine øde vidder

721

Frydeligt med jubelkor

725

Det dufter lysegrønt af græs

728

Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

729

Nu falmer skoven

732

Dybt hælder året i sin gang

747

Lysets engel går med glans

749

I østen stiger solen op

750

Nu titte til hinanden

752

Morgenstund har guld i mund

754

Se nu stiger solen

770

Jeg er træt og går til ro

775

Der står et slot i Vesterled

778

Fred hviler over land og by

783

Kirkeklokke! mellem ædle malme

784

Altid frejdig, når du går

785

Tunge, mørke natteskyer

787

789

Du som har tændt millioner af stjerner   

Nu lukker sig mit øje