Menighedspleje og julehjælp

Menighedsplejen!
Fredens kirke samler året igennem penge ind til det, der hedder ”Menighedsplejen”. Vi har omtrent 10.000,- kr. at gøre godt med årligt.
I Fredens kirke uddeler vi:


1) Julehjælp til enlige forsørgere.
Hvis man bor i Fredens Sogn, er der hvert år mulighed for at søge om julehjælp fra Fredens Kirke.
I løbet af efteråret vil ansøgningsskema kunne fås enten ved at henvende sig til sognepræst Lotte Boas på mail logb@km.dk, på kirkekontoret eller det vil kunne downloades her: Ansøg om julehjælp
Der er ansøgningsfrist vil fremgå af skemaet, og også hvornår man kan forvente at få svar.


2) Konfirmationshjælp til enlige forsørgere. (kontakt den præst konfirmanden går hos.)


3) Madbilletter til vejfarende. ( fås hos en af præsterne)


4) Medlemskab til børns foreningsliv i lokalområdet.

Dette er noget nyt. Menighedsrådet ved Fredens Kirke har netop besluttet, at vi vil sætte et nyt skib i søen. I vores sogn bor der mange indvandrere. Også blandt dem findes der nogle, der har en meget lille økonomi, og som kan opleve, at det står i vejen for en god integration i det danske samfund.
Danmark er rundet af nogle værdier, som vi gerne vil værne om i fremtiden. Gennem foreningsliv og frivillighed dannes vi til fællesskab og medansvar.
Derfor har menighedsrådet besluttet, at vi vil se, om vores indvandrede familier kan hjælpes og støttes til en god vej ind i det danske samfund ved at blive bakket op i at deltage i foreningslivet.
Vi ønsker at uddele medlemskab til børns foreningsliv her i lokalområdet (sport, spejder eller musik).
Såfremt man ønsker at støtte dette forsøg, må man gerne fortælle indvandrerfamilier, at det er muligt at søge Fredens Kirke om økonomisk støtte til medlemskab af en lokal forening.

Ansøgningsskema findes her: Ansøg om medlemskab

 

En anden støtte, vi også meget gerne vil have, er sportstøj!
Har I hjemme i gemmerne: sportstøj, fodboldstøvler, badmintonketchere osv., som er i så god stand, at et barn ville kunne bruge det, så må I meget gerne
donere det til kirken.
Jeg har netop hørt om en, der ønskede at finde et menneske, der ville overtage hans trompet!
Spejderskjorter. Ja, det kan være så meget!
Vi vil meget gerne skabe mulighed for, at børnene kan begynde et engageret liv i en af vores foreninger – også uden at skulle mangle de ting, man behøver for at kunne deltage helt og fuldt.
Dette er ikke en bøn om økonomisk støtte (hvilket naturligvis også er muligt. 10.000,- kr. årligt er ikke mange penge i denne sammenhæng), men et ønske om at modtage de ting, I måtte have i overskud.
De kan hjælpe andre børn videre.
Henvendelse til sognepræst Lotte Boas på logb@km.dk