Orgel og klokker

Orgel

Organist Allan Wahl. E-mail: organist@fredenskirke.dk

Klokketårnet, der er tegnet af arkitekt Kristian Isager, Odense, blev bygget i 1995. Ved byggeriets afslutning blev der ophængt tre svingende klokker fra klokkefirmaet Ejsbouts i Asten i Holland. Den største klokke er samtidig Fyens tungeste klokke.

Klokke 1:  dis 1 1375 kg
Klokke 2:  gis 1   570 kg
Klokke 3:  ais 1   400 kg

Disse tre klokker kalder i det daglige sammen til gudstjenester ved kirken. De er ornamenteret med stiliserede aks samt påført en linie hver fra salmen Mægtigste Kriste, nr. 266:

Fred ud i kirken   (vi af dig begære)
Fred ud i landet   (du os og beskære)
Fred ud i hjertet   (du for alting give!)

Klokkespillet der i 2007 yderligere blev tilføjet 8 nye klokker er nu oppe på  i alt 15 klokker, der kan høres spillende melodier og variationer kl. 8,00 - 12,00 - 16,00.
Klokkespillet, som der bygningsmæssigt er taget højde for, vil ved fuldførelsen rumme 48 klokker i alt, hvilket tårnets er dimensioneret til.

Kirkeklokke

Orglet, der er kirkens hovedinstrument, fremtoner med sit orgelhus i kirkens træsort, oregonpine. Det var E.Lehn Petersen,Odense, der var arkitekt , og som orgelkonsulent organist Hildebrandt Nielsen.

Tidligt i forløbet stod det klart, at det skulle være orgelbygger Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl, der skulle bygge instrumentet,  og som ved en festgudstjeneste blev indviet i 1988. Orglet har en størrelse på 18 stemmer - 2 transmissioner fordelt på  2 manualer og pedal efter følgende disposition:

Hovedværk C-g3 (som rygpositiv)
1. Principal 8'
2. Rørfløjte 8'
3. Oktav 4'
4. Blokfløjte 4'
5. Oktav 2'
6. Mixtur 3-4 kor
7. Trompet 8'
 
Svelleværk C-g3
8. Gedakt 8'
9. Fugara 8'
10. It. Principal 4'
11. Koppelfløjte 4'
12. Waldfløjte 2'
13. Sesquialter 2 kor
14. Scharf 3 kor
15. Obo 8'
Tremolo
 
Pedal c-f1
16. Subbas 16'
17. Oktav 8'
18. Gedaktfløjte 8'
19. Koralbas 4'
20. Fagot 16'
 
 

 

 

Kobling:  Hovedværk + svelleværk
Hovedværk + pedalværk
Pedalværk + svelleværk
Tutti 
Traktur:  Mekanisk 
Registratur  Elektrisk med 256 frikombinationer
system Karsten Olsen