Kirkens interiør

Fredens kirke fik i 2009 ny alterudsmykning; nemlig et krucifiks af den kendte kirkekunstner fra Skagen, Niels Helledie.

Krucifikset er fremstillet specielt til Fredens kirke. Materialet er kraftigt støbt glas. Det er glaskunstneren Janutz Walentynowicz fra Chicago i USA, der har stået for selve udførelsen i glas af Niels Helledies oprindelige keramiske skulptur.

Motivet er den korsfæstede Kristus. Men som det så ofte er hos kunstneren Niels Helledie, er dødens langfredag kombineret med påskedags opstandelse og håb.
Det får kunstneren frem ved, at den korsfæstedes ribben samtidig udgør et stiliseret træ: livets træ. "Livstræet skyde af korsets rod", som det hedder i en af vores salmer. Samtidig skinner lyset gennem krucifikset i glas, og det fremstår i varme, rødlige nuancer.
Da der ikke naturligt kommer nok sollys ind gennem kirkens ellers høje vinduer, er krucifikset forsynet med stærke lysdioder.
Den korsfæstede Kristus er samtidig den lysende Kristus - verdens lys. Eller som det hedder i en påskesalme af Grundtvig: "Kærligheden, hjertegløden stærkere var her end døden".

I forbindelse med kirkens nye krucifiks er kunstneren Erik Cohrts oprindelige alterbord i irrede kobberplader, forsynet med bronzerelieffer fra bibelhistorien, ført helt igennem, så også alterbordets bordplade er i samme materiale.

For dette arbejde står Skulpturstøberiet i Svendborg, der også har bistået Niels Helledie med krucifiksets fod.

Kirkegængerne i Fredens kirke kan således glæde sig over et alterparti, der både rummer noget helt nyt fra vores tid og samtidig hviler på kirkens oprindelige alterudsmykning fra 30'erne.

I 2010 har Fredens kirke så fået nyt kortæppe. Det er det tæppe, som ligger på gulvet i koret foran alteret. Det nye kortæppe har som motiv nogle gyldne aks i korsform og på en grønlig baggrund. 

Livets aks, et symbol på liv og vækst, på det, der gror og modnes. Og også en erindring om samme motiv i Jesus' forkyndelse, f.eks. i lignelsen om sædemanden, der sår sin sæd. Noget falder i dårlig jord og bliver ikke til noget. Men andet falder i den gode jord, gror og vokser og bærer frugt. En fortælling om menneskers håb. Det er tekstilkunstneren Elisabeth Hofman, der i samarbejde med Ege Tæpper har udført Fredens kirkes nye kortæppe.