Fredens Sogns historie

Hvor gammelt er Fredens Sogn? Hvor ligger sognegrænserne - og hvor mange er vi? Ser vi på oprettelsesdatoen, blev sognet først selvstændigt i september 1987, så det er Svendborgs yngste sogn.

Det er afgrænset af Nyborgvej 3-281 og 2-304; Marslevvej lige numre, Solsikkevej, Gartnervej, Gl. Skårupvej, Egenappevej, Huusomvej, Thurødæmningen og Svendborg Sund.

Indbyggertallet i sognet er i dag godt 5000.

Men det er kun tal og papir, for sognefølelsen er langt ældre. Det har vi navnlig mærket efter udskillelsen fra Vor Frue Sogn i 1987. Mange følte da, at de blev 'skåret væk' fra Fredens Kirke sogn, og der blev protesteret med henvisning til, at nu havde man i mange år haft Fredens Kirke som "vores kirke."

Men hvor langt tilbage sognebevidstheden går, er vanskeligt at sige. Måske til 1945, hvor Østre Kapel fik navneforandring til Fredens Kirke og blev taget i brug som gudstjenesterum og til kirkelige handlinger. Grundstenen til bygningen blev dog nedlagt allerede 16. oktober i 1931, og kirken blev skabt som model af den tidligere klosterkirke.

I 1977 fik det østlige område af Vor Frue Sogn - Fredens Kirkedistrikt - sit eget menighedsråd. Et år senere kom udvidelsen af våbenhuset, i 1987 blev kirkedistriktet delt og Fredens sogn som nævnt oprettet og i 1988 fik vi det nye 18-stemmers orgel.

Året efter blev sognehuset taget i brug, og endelig i 1995 fik vi vort klokketårn med de tre første klokker.

Gader og veje i sognet