Du er her: 

15. september kl. 19.00: Valgforsamling

Valgforsamling hvor menighedsrådets medlemmer vælges. 

Valgforsamlingen er et offentligt tilgængeligt møde, hvilket betyder, at alle interesserede har mulighed for at overvære mødet, men der er følgende krav, der skal være opfyldt for, at man kan udøve sin tale- og stemmeret (valgret) i Fredens Sogn:

• Er medlem folkekirken.

• Er fyldt 18 år.

• Har bopæl i Fredens Sogn eller har løst sognebånd til en af sognepræsterne ved Fredens Kirke, og man ved sognebåndsløsningen har valgt at udøve sin valgret i Fredens Sogn. En evt. anmodning om sognebåndsløsning skal være kirkekontoret i hænde senest tirsdag d. 1/9 kl. 12.00 for at man kan nå at  blive registreret.

• Har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i riget i et år forud for valgforsamlingen.

Dette betyder, at alle mødedeltagere ved ankomst til mødet, skal oplyse deres fødselsdato, så valgbestyrelsen kan afkrydse vedkommende på valglisten over de stemmeberettigede.

Del dette: