Menighedsrådet

Menighedsrådet er valgt for en periode af fire år. Sidste menighedsrådsvalg fandt sted 16. november 2016. Foruden de valgte medlemmer består menighedsrådet også af de to præster, som er fødte medlemmer.

Menighedsrådsmøderne, der er offentlige, afholdes i sognehuset. Dagsorden og referat kan ses i sognehuset.

Menighedsrådets e-post adresse: 9139@sogn.dk

 

 

Menighedsrådet

Suppleanter til menighedsrådet:

Charlotte Minor Kromann
Østre Skolevej 8
Tlf. 6221 9022
e-mail:ck@oure.dk

Regnskabsfører:
Registreret revisor Benny Rasmussen
Tordenskjoldsvej 21
Tlf. 6222 7288
e-mail: mail@br-regnskab.dk

 
Menighedsrådets udvalg:

Kirkeudvalg: Begge præster, organisten, Karin Sørensen, Tina Devantier Christensen og Dennis Reichstein Larsen.

Aktivitetsudvalg: Begge præster, organisten, kirkekulturmedarbejderen, Karin Sørensen, Dennis Reichstein Larsen, Tina Devantier Christensen og Verna Egelund.

Kirkebladsudvalg: Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen, Tina Devantier Christensen, Karin Sørensen, Dennis Reichstein Larsen, kirkekulturmedarbejderen og kordegnen.

Menighedsplejen: Sognepræst Lotte Boas, Mie Frederiksen, Annelise Ebbe og Leif Kruse Nielsen.

Børne- og ungdomsudvalg: Begge præster, organisten, kirketjener Inger Hoppe, kirkekulturmedarbejderen, Tina Devantier Christensen, Kristina Bøjen Petersen og Mie Frederiksen.

Kunstudvalg: Begge præster, Leif Kruse Nielsen og Charlotte Kromann.

Repræsentanter i kirkegårdsbestyrelsen: Karin Sørensen, Verna Egelund og Mie Frederiksen.

Valgbestyrelse: Formand: Karin Sørensen,  Tina Devantier Christensen og Verna Egelund.