Du er her: 

 

 

Sognepræst  (kbf)
Lars Peter Wandsøe Kristiansen
Glarmestervej 6
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Tlf. 6321 0324
Mail: lpwk@km.dk

Send sikkert til: Lars Peter Wandsøe Kristiansen


Sognepræst 
Lotte Grauslund Boas  
Træffes som regel i sognehuset
tirsdag-fredag efter aftale. Mandag fri.
Tlf. i sognehus 6321 0325 /2940 3068 
Mail: logb@km.dk

Send sikkert til: Lotte Grauslund Boas


Kordegn
Jonna Kristensen
Sognehuset
Glarmestervej 8
Åbent tirsdag-fredag kl. 10-13
Torsdag kl. 10 - 15. Mandag lukket.
Tlf. 6321 0326
Mail: jkri@km.dk

Send sikkert til: Kirkekontor

Organist
Allan Wahl
Tlf. i sognehus 6321 0380
Privat 6222 2676
Mail: organist@fredenskirke.dk


Kirketjenere

Inger Hoppe
Molly Sørensen
Træffes bedst i kirkens åbningstid 10-14
Tlf. i sognehus  6321 0327
Tlf. i kirken 6321 0328
Mail: kirketjener@fredenskirke.dk


Kirke- kulturmedarbejder

Eik Skibdal Schwarz
Tlf. 2112 5051
Mail: kirkekulturmedarbejder@gmail.com


Kirkegårdskontor

Valdemarsgade 71A
Tlf. 6221 0533
Mail: post@svendborg-kirkegaarde.dk


Regnskabsfører

Registreret revisor Benny Rasmussen
Tordenskjoldsvej 21
Tlf. 6222 7288
Mail: mail@br-regnskab.dk