Du er her: 

Kontakt

Kirken er åben mandag-fredag kl. 10-14.

Kirkekontoret
Kordegn Jonna Kristensen
Sognehuset
Glarmestervej 8
Åbent tirsdag-fredag kl. 10-13
Torsdag kl. 10 - 15. Mandag lukket.
Tlf. 6321 0326
E-mail: jkri@km.dk


Sognepræst 
(kbf)
Lars Peter Wandsøe Kristiansen
Glarmestervej 6
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Tlf. 6321 0324
E-mail:lpwk@km.dk


Sognepræst
 
Lotte Grauslund Boas  
Træffes som regel i sognehuset
tirsdag-fredag efter aftale. Mandag fri.
Tlf. i sognehus 6321 0325 /2940 3068 
E-mail:logb@km.dk 

Organist
Allan Wahl
Fruerstuevej 75
Tlf. i sognehus 6321 0380
Privat 6222 2676
E-mail: organist@fredenskirke.dk


Kirketjenere

Inger Hoppe og Molly Sørensen
Træffes bedst i kirkens åbningstid 10-14
Tlf. i sognehus  6321 0327
Tlf. i kirken 6321 0328


Kirke- kulturmedarbejder

Eik Skibdal Schwarz
Tlf. 2112 5051
E-mail: kirkekulturmedarbejder@gmail.com


Kirkegårdskontor

Valdemarsgade 71A
Tlf. 6221 0533
post@svendborg-kirkegaarde.dk


Regnskabsfører

Registreret revisor Benny Rasmussen
Tordenskjoldsvej 21
Tlf. 6222 7288
E-mail: mail@br-regnskab.dk