Praktiske oplysninger

Fødsel / faderskab
Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.

I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.

Ugifte forældre kan indsende en Omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret.

Blanketten skal udfyldes ig signeres senest 14 dage efter barnets fødsel, den kan findes på www.personregistrering.dk og www.borger.dk.

 

Navngivning/dåb:

Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.

Navnet registreres i CPR.

Navngivning af et barn kan ske

-ved dåb i folkekirken

-ved dåb i et anerkendt trossamfund

-ved anmeldelse til personregisterføreren i barnets bopælssogn.

Oplysninger om navngivning ved anmeldelse findes her: www.borger.dk.

 

Dåb 
Anmeldes til kirkekontoret, der henviser til den præst, der skal foretage dåben. Derefter aftales samtale med præsten.

 

Navneændring foretages digitalt på www.borger.dk.

 

Vielse 
Anmeldes til kirkekontoret, som henviser til den præst, der skal foretage vielsen. Derefter aftales samtale med præsten.

 

Medlemskab 
Personer, der døbes i folkekirken, bliver ved dåben medlem af folkekirken.
En person, som er udmeldt af folkekirken, kan genoptages ved skriftlig anmeldelse til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor den pågældende har bopæl.
Et medlem af folkekirken kan bringe sit medlemskab af folkekirken til ophør ved skriftlig anmeldelse til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor medlemmet har bopæl.
      (Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken af 04/06/2014)

 

Dødsfald/begravelse:
Når en person dør, skal de pårørende anmelde begravelse/ligbrænding til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Begravelse/bisættelse aftales med sognepræsten.
Aftale om gravsted sker ved henvendelse til kirkegårdskontoret/graveren.

Flere oplysninger findes her: Dødsfald og begravelse

 

Samtale og sjælesorg 
Kirkens præster er altid til rådighed for en samtale. Ring eller mail og aftal tid på forhånd, hvis det er muligt.