Menighedsrådet

Menighedsrådet er valgt for en periode af fire år. Sidste menighedsrådsvalg fandt sted 16. november 2016. Foruden de valgte medlemmer består menighedsrådet også af de to præster, som er fødte medlemmer.

Menighedsrådsmøderne, der er offentlige, afholdes i sognehuset. Dagsorden og referat kan ses i sognehuset.

Menighedsrådets e-post adresse: 9139@sogn.dk

Menighedsrådet:

Formand:
Karin Sørensen
Latyrusvænget 30
Tlf. 2728 0328
e-mail: khsprivat@stofanet.dk

Næstformand:
Verna Egelund
Linkenkærsvej 57
Tlf. 2447 8941
e-mail: verna@stofanet.dk

Kontaktperson (vedr. personale):
Annelise Ebbe
Sandhøj 9
Tlf. 2061 2141
e-mail: sandhoej@privat.dk

Kirkeværge:
Mie Frederiksen
Latyrusvænget 72
Tlf. 2148 8570
e-mail: elsemie@msn.com

Leif Kruse Nielsen
Sanddalsvænget 13
Tlf. 3033 5017
e-mail: leifkn@stofanet.dk

Elin hansen
Hellet 105 B
Tlf. 2910 2503
e-mail:elinhannehansen@stofanet.dk

Kristina Bøjen Petersen
Sanddalsvænget 30
Tlf. 2096 7533
E-mai:kbp75@hotmail.com

Dennis Reichstein Larsen
Bregnegårdshaven 17
Tlf. 2068 5328
e-mail: drl.fredens@gmail.com

Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Sognepræst Lotte Grauslund Boas

Suppleant til menighedsrådet:

Charlotte Minor Kromann
Østre Skolevej 8
Tlf. 6221 9022
e-mail:ck@oure.dk

 

Regnskabsfører:
Registreret revisor Benny Rasmussen
Tordenskjoldsvej 21
Tlf. 6222 7288
e-mail: mail@br-regnskab.dk

 
Menighedsrådets udvalg:

Kirkeudvalg: Begge præster, organisten, Karin Sørensen og Dennis Reichstein Larsen.

Aktivitetsudvalg: Begge præster, organisten, Karin Sørensen, Dennis Reichstein Larsen, Elin Hansen og Verna Egelund.

Kirkebladsudvalg: Lars Peter Wandsøe Kristiansen, Karin Sørensen, Dennis Reichstein Larsen, Eik Skibdal Schwarz og kordegnen.

Menighedsplejen: Lotte Grauslund Boas, Mie Frederiksen, Annelise Ebbe og Karin Sørensen.

Børne- og ungdomsudvalg: Begge præster, organisten, Inger Hoppe, Kristina Bøjen Petersen, Eik Skibdal Schwarz og Mie Frederiksen.

Kunstudvalg: Begge præster, Elin Hansen og Charlotte Kromann.

Repræsentanter i kirkegårdsbestyrelsen: Karin Sørensen, Verna Egelund og Mie Frederiksen.