Du er her: 

Pinse

Af Lotte Boas

I al sin glans nu stråler solen

Livslyset over nådestolen

Nu kom vor pinseliljetid

Nu har vi sommer, skær og blid

Nu   spår os mer end engelrøst

I Jesu navn en gylden høst. 

                              Dds nr. 290

 

Mere end nogen anden salme hører denne salme pinsen til.

For nogle af os er den salme som at synge "det kimer nu til julefest" og "et barn er født i Bethlehem" juleaften - det er den salme, der skal synges for at det rigtig bliver pinse.

Salmen har den smukkeste lette og opløftende melodi.

I ord og tone fornemmer man forsommerens livgivende kraft.

Og samtidig er ordene i salmen som et kodesprog.

Typisk Grundtvig at skrive sine salmer i et billedsprog, der skal afkodes for at man kan forstå, hvad et egentlig er, han vil fortælle os om.

 

Her vil jeg forsøge mig med en afkodning af det første af salmen.

 

I al sin glans nu stråler solen er en hentydning til Kristus, der fra gammel tid er blevet kaldet "solopgangen fra det høje" eller "soles sol" mm. At bruge solen som billede på Kristus stammer fra den tid evangelierne, blev skrevet. Samstemmende skriver evangelisterne, at det var da solen stod op påskemorgen, at opstandelsen blev åbenbar.  Også i dansk salmetradition - især tydeligt i vores morgensalmer - er solen et velkendt billede på den opstandne Kristus.

At solen nu stråler i "al sin glans" betyder at den opstandne er himmelfaren og at alt nu er, som det skal være for at være i sin allerskønneste orden.

Livslyset over nådestolen

Billedet er en nådestol. Det forestiller Gud på sin trone, der har den korsfæstede Kristus hos sig og viser ham frem. Den korsfæstede og opstandne troner hos Gud, fordi han er menneskets frelser og forsoner.

Nådestolen er et vidnesbyrd om, at Kristus er Guds søn og menneskets frelser fra synd og død.

En nådestol er faktisk et rigtig barsk stykke kunst at se på.

Man ser den lidende Kristus. Man ser Guds sorg over at synd og død findes i verden.

Men man ser også, at Kristus er den, der er stærkere end synd og død. Og man ser, at det er Guds vilje, at mennesker skal tilhøre det liv, Kristus har vundet os.

"Livslyset" over nådestolen er et billede på den Helligånd, der nu kommer fra himlen til os for at virke, at det Kristus vandt i påske, gælder for os.

Nu kom vor pinseliljetid

Nu har vi sommer, skær og blid

Disse sætninger er ikke ren naturromantik, men det er den skære danske sommer, der bruges som billede på den kristne glæde.

Nu spår os mer end engelrøst

Englerøst er den næsthøjeste. Det der er mere end englerøst, er Guds egen røst.

I Jesu navn en gylden høst

Og det Herren selv lover os er "høsten" - høsten er også et billede, der er ældgammelt. Jesus brugte det i flere af sine lignelser til at fortælle om, at der er en frelse hos Gud, og at vi, når vi er modne dertil, skal høstes. Det er også en kristen glæde: Guds løfte om, at vi hører til i Guds evige sommer.

Det er både svært og sjovt at kaste sig ud i at forstå Grundtvigs billedsprog. Der er mange tolkningsmuligheder. Det mest spændende er måske endda, at man aldrig bliver helt færdig med gå gennem hans sproglige labyrinter. Prøv selv J

Glædelig pinse!