Mellemrummet

- et tilbud til børn i 0. 1. og 2. kl.

I lighed med minikonfirmandforløbet,som er tilegnet børn fra 3. kl., vil “Mellemrummet” i en hyggelig atmosfære af historiefortælling, kreative udfoldelserog musik skabe rammen for et par timer, hvor børnene i børnehøjde stifter bekendtskab med kirken.

Mellemrummet starter torsdag d.28/1. Alle torsdage til og med d. 22/4.

Der er ikke Mellemrummet i uge 7, d.18/2.

Børnene bliver hentet på skolen kl.13.45 og bliver ligeledes, med mindre andet er aftalt med forældrene, fulgt tilbage til skolens SFO kl. 15.30.

Kirkekulturmedarbejder Eik Skibdal Schwarz

Tilmelding på mail: kirkekulturfredens@gmail.com