Særlige gudstjenester

I løbet af kirkeåret afholdes særlige gudstjenester, som planlægges til netop at markere de forskellige højtider og andre begivenheder.  

Langfredag

Fredag d. 19. april kl. 10.00

Langfredag flager kirken på halv. Det er den dag, Jesus døde på korset. Det præger gudstjenestens karakter. Kirken er ikke pyntet, salmerne er dystre, og så er der hverken prædiken eller altergang.

Der er liturgisk gudstjeneste. Det vil sige, at det er Jesu lidelse og død, der berettes og synges om. Langfredag er så absolut en vigtig dag i kirkeåret, ja i påsken. Mange vil helst springe den over, men den hører med, og uden langfredag blev det jo ikke påske. Langfredag rækker os smerten før glæden – påske- og opstandelsesglæden.

 

 

Bededag

Fredag d. 17. maj kl. 16.00

Andagt bededag 

Da Jesus havde lært sine disciple at bede Fadervor, sagde han: Vær påtrængende. Indtil det irriterende. I skal ikke give op. I må blive ved med at hive og slide i Gud, for enhver som beder får, og den, der søger, finder; og den, der banker på, lukkes der op for.

Bøn er nogle gange at hive og slide i Gud. Nogle gange er det at finde ro. Altid er det en samtale med Gud om livet både i glæde og i modgang.

Kære Gud, jeg tager lige et minut af din tid. Ikke for at bede om noget. Bare for at sige tak for alt det gode, du har givet mig. Amen.

Konfirmandaltergang

Søndag d. 2. juni kl. 10.00

På 3. dagen efter den store konfirmationsdag, er der konfirmandaltergang i Fredens Kirke.

Det er en helt almindelig gudstjeneste, men konfirmander med familie og venner skal have en særlig indbydelse. Vi håber, at der kommer rigtig mange af jer, så vi lige kan få hilst pænt af med hinanden, snakket om festen, gaverne og talerne, og om hvordan det er pludselig at være blevet konfirmeret.

Der serveres kaffe/sodavand til alle der kommer, og jeg ved, at der også er nogen fra menighed og menighedsråd, der glæder sig til lige at hilse på jer alle sammen.

Jeg skriver den dag også gerne konfirmandord ind i salmebøger eller bibler, som konfirmanderne har fået i gave.

På gensyn med tak og tillykke!

Lars Peter, Sognepræst