Særlige gudstjenester

I løbet af kirkeåret afholdes særlige gudstjenester, som planlægges til netop at markere de forskellige højtider og andre begivenheder.  

Skærtorsdag

Torsdag d. 9. april fra kl. 17.30

Skærtorsdag var den aften, Jesus spiste  sit sidste måltid med sine disciple.
Derfor holder vi Skærtorsdag aftengudstjeneste i Fredens Kirke.
Inden da samles vi i Sognehuset og spiser et fælles Påskemåltid.
I år har vi ligeledes fernisering på forårets kunstudstilling i Sognehuset skærtorsdag.

Programmet for dagen er som følger:

17.30 Fernisering

18.00 Påskemåltid

19.30 Altergangsgudstjeneste

Man skal tilmelde sig spisningen senest onsdag d. 1. april til Kirkekontoret.

Pris: 50 kr., som betales på dagen.

Langfredag

Fredag d. 10. april kl. 10.00

Langfredag flager kirken på halv. Det er den dag, Jesus døde på korset. Det præger gudstjenestens karakter.
Kirken er ikke pyntet, salmerne er dystre, og så er der hverken prædiken eller altergang.

Der er liturgisk gudstjeneste. Det vil sige, at det er Jesu lidelse og død, der berettes og synges om. Langfredag er så absolut en vigtig dag i kirkeåret, ja i påsken.
Mange vil helst springe den over, men den hører med, og uden langfredag blev det jo ikke påske.
Langfredag rækker os smerten før glæden – påske- og opstandelsesglæden.

 

 

Konfirmandaltergang

Den 24. maj står der ”konfirmandaltergang” på kalenderen.

Det gør der mest af alt for at minde om en gammel tradition, der gik ud på, at man søndagen efter sin konfirmation, som nykonfirmeret for første gang, havde mulighed for at gå til alters.

Sådan er det ikke mere. Mange går til alters som børn, og rigtig mange går til alters, mens de går til konfirmationsforberedelse. Men vi kan bruge det gode fra traditionen til at invitere konfirmand-familierne i kirke netop denne søndag, som en slags kirkelig ”andendag”.

Efter gudstjenesten får vi mulighed for at hilse på hinanden og snakke lidt om, hvordan konfirmationsfesten er gået hos de forskellige.

Kom glad – tag hele familien med – og til alle andre kirkegængere: Kom og hils på de nybagte konfirmander.

Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen