Sognevandringer

I år har vi i Fredens Sogn fem ”sognevandringer”, dvs. vandringer rundt i sognet på ca. 3 km.

Der er to vandringer i foråret  d. 2. april og 14. maj

og to i eftersommeren  d. 3. september og 1. oktober

Derudover har vi som noget nyt også planlagt en ”adventsvandring” i lokalområdet,

nemlig torsdag d. 3. december.

Vandringerne indledes med en kort andagt i Fredens Kirke kl. 17.00, og ca. 17.30 bevæger vi os afsted.

Dagen rundes af med kaffe og boller i præstegården – i december dog æbleskiver.

Alle er velkomne!

Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen