Babysalmesang

Babysalmesang for forældre i alle aldre og babyer op til 12 måneder.

Det er mig en stor glæde at kunne indbyde til hyggeligt samvær og babysalmesang i Fredens Kirke.

Musik har en magisk virkning på såvel unge som gamle. Musik er på ingen måder aldersbetinget. Selv et helt nyfødt spædbarn har alle sanser i brug.

Derfor glæder jeg mig også rigtig meget til at mødes med forældre og babyer i en fælles ramme, skabt af nærvær, tryghed og indlevelse.

Alle kan være med. Så længe lysten til at synge og lytte er til stede.

I foråret er der babysalmesang hver onsdag på nær følgende datoer: 12/2, 1/4 og 20/5, hvor der ikke er babysalmesang. D. 10/6 er der afslutning.  

Efter salmesangen er der kaffe, te og hygge.

Tilmelding på mail til: kirkekulturmedarbejder@gmail.com   

Eik Skibdal Schwarz, Kirke- og kulturmedarbejder ved Fredens Kirke