Fastesalme 

Martssalme: Om Fristelse og Faste 

    Mel: En lærke letted, M. Christensen  

En søndag morgen, i Edens have,
en slange fristed' de glade to.
Et tegn på nysgerrighedens gave,
som gør os spændte og gør os fro.
For der er meget, vi gerne vil,
men liv og lykke er tit på spil
- er tit på spil

Vi vil det hele, vi la'r os friste,
vi tror at alt kun er til for os.
Ja vi ta'r for os, vil intet miste,
og skraber til os i selvisk trods.
Hvad er det lige, der er på spil?
hvad skal vi bruge Guds gave til
- Guds gave til?

Gå ud i verden, hvor du har hjemme
søg efter stilhed og hjertero.
Stop op og lyt til den sande stemme,
der jo så gerne vil i dig bo.
Sig nej til slangen, når den er led.
få tro på livet, med fastefred
- med fastefred.

For går du ud, der hvor alting ender,
og søger mening i tro og håb.
Du ser at alt bli'r  for intet givet
bli'r dit og mit gennem Jesu dåb.
Trods dét der frister, selv Gud og mand,
et kærligt ståsted er livets land
- er livets land.

Så sig blot nej til den grumme slange,
sig nej til magt og begærlighed.
Sig ja til livets den klare stemme,
der råber: Ja Tak til liv og fred.
Vi alle lever på samme jord,
vi lever alle af livets ord
- af livets ord.

På bjerg og bakke, vi kun kan takke,
for vores liv, lisså frit det er.
Vi skænkes frelse, en himmelsk helse
Guds Ånd er med os, hvad end der sker.
Lad slangen krybe og passe sit.
Det sande liv det er dit og mit,
- er dit og mit.
              Lars Peter W. Kristiansen, marts 2017  Aktivitetskalender  
  Se flere datoer    
 Kirkeåret 
 
Trinitatis
Trinitatis. Trinitatis er den ”grønne tid” i kirkeåret, det vil sige den tid, hvor den liturgiske farve, farven på præstens me...
Læs mere 
  Præstens side  
  Prædikener, artikler og dagens tekst
Læs mere 
  Praktiske oplysninger  
 
Dåb
Anmeldes til kirkekontoret, der henviser til den præst, der skal foretage dåben. Derefter aftales samtale med præsten.
Læs mere