Augustsalme 

Høstsalme
af Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Det er høsttid, eftersommer,
lyse nætter er forbi.
Nye muligheder kommer,
selv når som'ren går i hi.
Høst og nåde følges ad,
gennem sommerregnens bad.
Uden regning løses kvaler,
når det glade budskab taler.

Liv er mer' end kroner - øre
- det er mer' end rentefod.
Liv er det at kunne høre,
ord, vi ikke før forstod.
Ord om skaberkærlighed,
og den Ånd der giver fred.
Ord om Sønnens rige nåde
- der i himmeriget råde.

For hvad er dog magt og vælde?
Hvad er mammons overflod?
Hvis kun mammons love gælde -
hvor går kærlighedens fod?
Kan vi købe alt for guld,
når vor pengepung er fuld?
Eller er vi bare lige
- i et nådens lykkerige.

Ja i kærlighedens rige
kommer hver mand gratis ind,
når man efter troen hige,
og har troens rette sind.
Frit og stort jo tænker Gud,
når han råber nåden ud.
Kristus-nåden er en gave,
plantet midt i livets have.

Så når nu vi spreder Ordet
om en nådig, kærlig, Gud,
ta'r vi også med fra bordet,
fælles Ånd i verden ud.
Giv os alle gratis liv,
og hos os med gnisten bliv,
som gi'r fred og evig sommer,
hvad der end af storme kommer.

Tak  Treenig Gud - vi sige.
Tak for tro og kærlighed.
Tak for håbets himmelstige,
som du kasted' til os ned.
Gør nu alle drømme blå,
så vi trygt i tillid gå,
gennem alle vore dage.
som en håbets lysestage.

6. august 2017

Mel.: Johann Schop 1642 (758 Nu velan, vær frisk til mode)

  Aktivitetskalender  
  Se flere datoer    
 Kirkeåret 
 
Trinitatis
Trinitatis. Trinitatis er den ”grønne tid” i kirkeåret, det vil sige den tid, hvor den liturgiske farve, farven på præstens me...
Læs mere 
  Præstens side  
  Prædikener, artikler og dagens tekst
Læs mere 
  Praktiske oplysninger  
 
Dødsfald
Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dett...
Læs mere