De kirkelige handlinger 

Dåb

Dåben har lige siden kirkens allerførste tid været et identitetsmærke for den kristne. Ifølge slutningen af Mattæusevangeliet gav Jesus til sidst sine disciple den opgave efter ham at gøre alle folk til hans disciple ved at døbe dem og lære dem at holde hans ord. Siden har dåb og undervisning i kristendom hørt sammen.

Barnedåben har sin begrundelse bl.a. i det menneskesyn, som kommer til orde i Jesu ord fra Markusevangeliet om at lade de små børn komme til ham. Det viser et menneskesyn, hvor mennesket har sin fulde værdi fra fødslen og fra Gud selv. 

Hvor barnedåben finder sted, er det forældres (eller evt. fadderes) opgave at sørge for, at den døbte under sin opvækst møder kristendommen og lærer den at kende gennem fortællinger fra Bibelen, bøn, salmer og andre ritualer. 

Den lokale kirke med dens præster og øvrige medarbejdere har det som en vigtig opgave at bistå forældre i børnenes møde med kristendommen - gennem børnegudstjenester og andre tilbud af kirkelig art for børnene. 

Konfirmation

Konfirmation betyder bekræftelse, et ja, til den kristne dåb. Den finder i Danmark normalt sted for elever i skolens 7. klasse. 

Adgang til at blive konfirmeret har alle, der er døbt, og som har modtaget undervisning i kristendom og opnået et kendskab til den kristne gudstjeneste.

Bekræftelsen er gensidig: Der er tale om en forståelse af både Guds ja til den unge - og den unges eget ja til at ville tro.

  Aktivitetskalender  
  Se flere datoer    
 Kirkeåret 
 
Trinitatis
Trinitatis. Trinitatis er den ”grønne tid” i kirkeåret, det vil sige den tid, hvor den liturgiske farve, farven på præstens me...
Læs mere 
  Præstens side  
  Prædikener, artikler og dagens tekst
Læs mere 
  Praktiske oplysninger  
 
Dåb
Anmeldes til kirkekontoret, der henviser til den præst, der skal foretage dåben. Derefter aftales samtale med præsten.
Læs mere