Dagens tekst  
 

Guds ord skaber, hvad det nævner.

Hvad vi har hørt om Zakkæus er som en gentagelse af skabelsen.
Guds ord skaber, hvad det nævner.
"Bliv lys" sagde Gud, og ud af ingenting kom lyset.
Ja, alt hvad der er, og som kom af ingeting, blev til alene på Guds ord.
Lad blot naturvidenskaben finde ud af hvordan og hvorledes det går til når noget skabe...
Læs mere 

  Det sker i kirken  
 

 FERNISERING PÅ UDSTILLING I SOGNEHUSET

Søndag d. 2. august kl. 11.30 til 12.30

Vores lokale billedmager Birthe Einer-Jensen vil være til stede og fortælle om sine billeder, der udstilles fra den 2/8 til udgangen af oktober og kan ses i Kirkekontorets åbningstid.

...
 
 

Studieorlov byder på et glædeligt gensyn!

Sognepræst Lars Peter W. Kristiansen holder studieorlov, idet han fra den 1/9 til og med den 30/11 skal færdiggøre sin mastergrad i sjælesorg.

I den forbindelse vikarierer pastor Lene Sjørup i hans fravær. Vi glæder os til at byde Lene hjertelig velkommen tilbage til Fredens Kirke og Sogn ...

 
 

ORLOV - UDSTATIONERING

                                   Af Lotte Boas

Der er stadig ufred i Afghanistan, og vi har stadig ...

 
 

Onsdag d. 26. august kl. 17.00

SENSOMMER- OG KONFIRMAND-VELKOMSTGUDSTJENESTE


Det er efterhånden blevet en tradition at invitere årets kommende konfirmander og deres forældre til gudstjeneste som indledning til konfirmationsforberedelsen.  

Det er...

 
 

Tirsdagstræf  d. 1. september kl. 14.00
"EFTERKRIGSÅRENE"

Under krigen blev hun som tusindvis af børn fra storbyerne evakueret til sikre egne. I foråret 1945 måtte de flygte fra den fremrykkende Røde Hær og oplevede russernes indmarch og krigsafslutnin...

 
 

MUSIKALSK LEGESTUE

For alle børn i alderen 1-3 år og deres forældre, bedsteforældre eller dagplejere. Vi mødes i kirken, hvor vi lærer at synge salmer og sange, danser, leger, hygger os og har det sjovt sammen. Kom og vær med i et dejligt fællesskab omkring børn, musik og sang.
Det er gratis at deltage, og det foregår i k...

 
 

NY AFDELING PÅ FREDENS KIRKEGÅRD

Af Tommy Christensen, kirkegårdsinspektør


Urnelunden ligger i forlængelse af parkkirkegården i den nordlige ende af kirkegården og er placeret på det areal, der skulle have været brugt til endnu en præstegård i sognet. Man går fra parkkirkegården igennem den lille skov af avnbøg ud i lysnin...

 
 

SKOLE FOR KIRKE OG TEOLOGI !

En ny sæson med spændende tilbud starter i september.
Skole for Kirke og Teologi er et samarbejde mellem menighedsrådene i Svendborg provsti.
Skolen giver interesserede mulighed for at blive klogere på kirkelige, teologiske og filosofiske emner.
Brochuren for næste sæson ligger i alle kirker samt på biblioteket, den ...

 
  Aktivitetskalender  
  Se flere datoer    
 Kirkeåret 
 
Trinitatis
Trinitatis. Trinitatis er den ”grønne tid” i kirkeåret, det vil sige den tid, hvor den liturgiske farve, farven på præstens me...
Læs mere 
  Præstens side  
  Prædikener, artikler og dagens tekst
Læs mere 
  Praktiske oplysninger  
 
Navne
Navngivning uden dåb og navneændring foretages ved henvendelse til kirkekontoret eller på www.personregistrering.dk
Læs mere